تبلیغات
دانستنی ها - دوران مزوزوئیک
یکشنبه 8 اسفند 1389

دوران مزوزوئیک

   نوشته شده توسط: Mahabad  Mokriyani    نوع مطلب :danestani ،

دوران مزوزوئیک

مززوئیک از دو کلمه Meso به معنی میانه و Zoa به معنی حیات ساخته شده است. دوران مزوزوئیک که دوران میانه زیستی نیز نامیده می‌شود 160 میلیون سال به طول انجامیده است. این دوران از سه دوره زمین شناسی تشکیل شده است که به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از : تریاس ، ژوراسیک ، کرتاسه.

در رسوبات دوان مزوزوئیک آثار بقایای موجودات حد واسط بین موجودات دوران پالئوزویک و دوران سنوزوئیک وجود دارد. در این دوران دو دسته مهم جانوری وجود دارد که عبارتند از خزندگان غول پیکر به نام دایناسورها و آمونیت‌ها. آب و هوای دوران مزوزوئیک نسبتا گرم و از نوع آب و هوای استوایی و یکنواخت تر از آب و هوای فعلی بوده است.

حد و مرز مزوزوئیک با دورانهای دیگر
حد زیرین
حد بین پالئوزوئیک و مزوزوئیک همیشه در همه جا به خوبی مشخص نیست. در بیشتر نواحی دوره تریاس ادامه دوره پرمین به شمار می‌رود و به همین سبب زمین شناسان اصطلاح پرمر - تریاس را برای این حد بکار می‌برند. از لحاظ کوهزایی این حد ارتباط کوهزایی هرسی نین با کوهزایی آلپی را مشخص می‌نماید. از لحاظ فسیل شناسی حد بین دوران پالئوزوئیک و مزوزوئیک با از بین رفتن تریلوبیت‌ها و برخی دیگر از جانوران مشخص می‌شود.
حد بالایی
از لحاظ بیواستراتیگرافی حد بین دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک به خوبی قابل تشخیص است. زیرا تغییرات شدیدی در بین جانوران این دو دوران قابل مشاهده است و علت این تغییرات شدید مربوط به تغییرات آب و هوایی و گسترش سرمای عمومی می‌باشد. در این مرز برخی از موجودات پلانکتون از بین رفته و گونه‌های جدیدی از آنها بوجود آمدند و همچنین آمونیت‌ها و بلمنیت‌ها در اواخر مزوزوئیک از بین رفتند.
جغرافیای دیرینه دوران مزوزوئیک
در دوران مزوزوئیک دو قاره در سطح کره زمین وجود داشته است. یکی از این قاره‌ها لورازپا نام داشت و شامل آمریکای شمالی و خشکی اروپا - آسیا بوده است و در تمام این دوران دریاها روی آن پیشروی داشته‌اند. شواهد نشان دهنده جدا شدن خشکی اروپا - آسیا در اواخر کرتاسه است که این جدایش منجر به تشکیل اقیانوس اطلس گردیده است. خشکی دیگر گندوانا نام داشت که در قسمت میانی کره زمین قرار داشت. این خشکی از پرمو - تریاس شروع به تقسیم شدن نموده است.

دو کمربند کوهزایی در دوران مزوزوئیک اتفاق افتاده است. یکی در اطراف اقیانوس آرام و دیگری کمربند کوهزایی مزوژه. اقیانوس هند در دوره‌های تریاس و ژوراسیک و اقیانوس اطلس در دوره کرتاسه بوجود آمده‌اند. اقیانوس آرام نیز بطور مداوم وجود داشته است. در ژوراسیک دو حوضه رسوبی مهم در اروپا وجود داشته است که دو حوضه عبارتند از : حوضه جنوبی تندیس به نام Thethyan Relean و حوضه شمالی به نام Boureal Releam. ایران در دوره‌های تریاس ژوراسیک در قسمتهای مرکزی تتیس قرار داشت.
آب و هوای دوران مزوزوئیک
بطور کلی آب و هوای دوران مزوزوئیک نسبت به دوران پالئوزوزوئیک گرفته و یکنواخت تر بوده است. در رسوبات این دوره هیچگونه آثار یخچالی مشاهده نمی‌شود مطالعات ایزوتوپی نشان می‌دهد که آب دریاهای این دوران حدود 10 درجه گرمتر از دریاهای معتدله کنونی بوده است.

این آبهای گرم محیط مسلعدی را برای تشکیل رخساره‌های آهکی بیوشیمیایی با صدفهای فراوان نرم تنان و انواع جلبکها و آهک االیتی و ریفی بوجود آورده بود. در آغاز مزوزوئیک ، قطب شمال با مختصات 140 درجه عرض جغرافیایی در اقیانوس آرام قرار داشت. مهاجرت و جابجایی استوا به سمت جنوب در کرتاسه موجب پایین آمدن درجه حرارت در اروپا گردیده است. با سرد شدن هوا در خشکی لوازیا ، خشکی گندوانا گرمتر شده و باعث ایجاد رسوبات تبخیری در آفریقای شمالی شده است.
کوهزایی های دوران مزوزوئیک
مراحل کوهزایی های این دوران به نام کوهزایی آلپ مشهور است. این کوهزاییها از اوایل این دوران تا زمان حال ادامه داشته است و شامل :

•     سیمرین پیشین (Earlykimerian) در پایان تریاس
•     سیمرین یا کمبرین پسین (Latckimenian) در پایان ژوراسیک.
•     آترایشین یا استرین (Autrichian Or Austrian) بین کرتاسه زیرین تا کرتاسه میانی
•     لارامید که مربوط به اواخر کرتاسه پسین می‌باشد.
دوره‌های مزوزوئیک
تریاس (Triassic)
نام تریاس برای اولین بار توسط آلبرتی (Alberti) در سال 1834 در ناحیه مرن آلمان بکار برده شد. چون رسوبات این دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکیل گردیده است نام آن را تریاس نهاده‌اند. در دوره تریاس آب و هوا بسیار گرم و مقدار بارندگی کم بوده است. اکسید شدن مواد آهنی ، ماسه سنگهای قرمز ، ترکهای گلی در رسوبات و همچنین وجود مواد تبخیری مانند گچ و نمک موید خشکی هوا هستند. در این دوره بیابانها توسعه پیدا کرده‌اند.

نوعی از آمونیت‌ها در دوره تریاس گسترش یافته و بسیار فراوان بودند. همچنین در این دوره خزندگان تنوع و گسترش زیاد داشته اند. جلبک ها از مهمتری گیاهان دریایی دوره تریاس می‌باشند. نهانزادان آوندی بخصوص سرخسها در این دوره فراوان بوده‌اند. البته لازم به ذکر است که دوره تریاس به دلیل داشتن آب و هوای خشک چندان برای رشد و توسعه گیاهان مناسب نبوده است. ظهور اولین حشره با دگرشیبی کامل و اولین پستاندار مربوط به این دوره می‌باشد.
دوره ژوراسیک (Jurassic)
نام ژورسیک از کوههای ژورا در آلپ گرفته شده است نهشته‌های دوره ژوراسیک در زمین شناسی تاریخی حائز اهمیت می‌باشد زیرا مطالعات باارزش چینه شناسی و بخصوص بیواستراتیگرافی در این دوره صورت گرفته است. اولین پرندگان در این دوره ظاهر شده‌اند. مهره داران گذشته مانند ماهیها ، دوزیستان و خزندگان و ژوراسیک در فراوان بوده‌اند. همچنین نخستین قورباغه شبیه به انواع امروزی در این دوره ظهور کرده است. گسترش دانیاسورها در این زمان زیاد بوده است. روپای این جانوران در رسوبات ژوراسیک کرمان دیده شده است.

از لحاظ جغرافیایی ژوراسیک تفاوت چندانی با دوره تریاس ندارد در این دوره نیز خشکی گندوانا شامل آمریکای جنوبی و آفریقا بوده است. پیشروی دریا در اروپای توسعه داشته است بطور که ژوراسیک پسین باعث جدا شدن نقاطی از خشکی لوازیا شده بود. وجود خزندگان و گیاهان در این دوره نشان دهنده آب و هوای معتدل می‌باشد.
دوره کرتاسه (Creta Ceous)
نام کرتاسه اولین بار به رسوبات گل سفیری در جنوب انگلستان اطلاق گردیده است. کرتاسه با 70 مییلیون سال طول طولانی تر سیستم دوان مزوزوئیک به شمار می‌رود. آب و هوای دوره کرتاسه گرم و ملایم بوده است. گیاهان نهاندانه در کرتاسه ظاهر و توسعه یافته‌اند. بنابراین تمام گروههای گیاهی از این دوره به بعد وجود داشته‌اند مهمترین گروههای جانوری بی‌مهره در این دوره آمونیت‌ها و بلمنیت‌ها می‌باشند.

علاوه بر مهره داران دوره‌های قبلی در اواخر این دوره پستانداران کوچکی بوجود می‌آیند در آخر کرتاسه دایناسورها و همچنین برخی از بی‌مهره‌ها مثل آمونیت از بین می‌روند و منقرض می‌شوند. در کرتاسه پیشین آمریکای جنوبی از آفریقا جدا گردیده بود. در حالیکه بقیه قاره‌ها در طول دوره‌های تریاس و ژوراسیک جدا گردیده بودند.
دلایل انقراض دایناسورها
دانشمندان دلایل و فرضیه‌های مختلفی را برای انقراض دایناسورها بیان می‌کنند که از جمله این فرضیه‌ها ، برخورد شهابسنگها با زمین می‌باشد. بر طبق این فرضیه حدود 65 میلیون سال قبل یک شهاب سنگها با قطر 5 مایل و با سرعت معادل 150000 مایل در ساعت با کره زمین برخورد کرده است قدرت انفجار این برخورد معادل صد میلیون مگا تن TNT بر آورده شده است.

در اثر برخورد خرده‌های سیاره یا شهاب سنگها و میلیونها تن خاک و صخره‌های زمین به صورت گرد و غبار در آمده و در نتیجه ابری عظیم از پودر اجرام آسمانی و گرد و غبار در سراسر کره زمین بوجود آمد. این ابر عظیم مانع از رسیدن نور خورشید به سطح کره زمین گردید و باعث کاهش دمای هوا در سطح زمین شد. همچنین عدم نفوذ نور خورشید باعث تاریک شدن زمین نیز شد. با سرد شدن و برودت هوا و تاریکی در طی سالها ، بسیاری از جانوران و گیاهان روی سطح زمین از همه دایناسورها از بین رفته‌اند و فقط گیاهان و جانورانی که در قعر و گودالهای زیر زمینی زیست می‌نموده‌اند توانستند زنده بمانند.

rapid tone official website
جمعه 26 مرداد 1397 08:04 ق.ظ
Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you offer.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same old
rehashed information. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your
RSS feeds to my Google account.
http://viabiovit.com/viagra-online-with-a-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:43 ق.ظ

Position certainly used!!
buy viagra without rx how can i buy viagra buy viagra from uk buy viagra sample viagra pharmacy online viagra buy viagra buy viagra online safely buy real viagra online uk buy viagra forum viagra professional cheapest viagra online
online prescriptions cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:58 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
generic cialis levitra get cheap cialis viagra or cialis ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis ahumada where cheapest cialis cialis kaufen
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:47 ق.ظ

You explained that really well.
cialis daily achat cialis en itali cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg effetti collateral cialis flussig viagra vs cialis female cialis no prescription cialis side effects dangers tadalafil 10 mg venta de cialis canada
фитнесс резинки
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:56 ب.ظ
купить фитнесс резинку
резинки для фитнеса bodbands качество
фитнес резинки fhmrjd
esonstyle фитнес резинки поштучно
фитнес резинки купить днепр
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:24 ق.ظ

Thank you. Loads of facts!

cheapest place to buy viagra online viagra no prescription buy uk viagra online viagra buy sildenafil uk buy generic viagra uk best place to buy generic viagra buy cheap viagra online where to buy viagra for women how to buy viagra safely online
http://garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:58 ق.ظ
Have been taking little over a month.
joma jewellery elephant bracelet
یکشنبه 19 فروردین 1397 09:39 ب.ظ
Karatium alloys are formulated to work properly for all jewelry purposes and might be cast, shaped and
fabricated identical to karat gold alloys.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 19 فروردین 1397 09:14 ب.ظ
I pray someday to go to your country!
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 06:13 ب.ظ

Wow lots of terrific material!
where cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher cialis online cialis daily dose generic cialis ahumada cialis for daily use no prescription cialis cheap online prescriptions cialis cialis pills boards click here cialis daily uk
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 01:55 ب.ظ

Seriously quite a lot of very good knowledge.
click now buy cialis brand online prescriptions cialis cialis side effects dangers enter site very cheap cialis we use it 50 mg cialis dose buy original cialis estudios de cialis genricos cialis lilly tadalafi click now cialis from canada buy original cialis
CialisDox
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:08 ب.ظ

Really loads of valuable advice!
generic cialis 20mg tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis para que sirve interactions for cialis cialis 5 mg cialis en mexico precio cialis uk brand cialis nl cialis lilly tadalafi cialis per paypa
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-prix-maroc-cher/
جمعه 28 مهر 1396 03:29 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this web site.
He used to be totally right. This put up truly made my day.

You can not consider just how much time I had spent for this info!
Thank you!
Where is the Achilles heel?
یکشنبه 26 شهریور 1396 11:23 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful info specifically the last part :
) I care for such info a lot. I was looking for this particular
information for a long time. Thank you and best of luck.
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:05 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
new updates.
What do eccentric heel drops do?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:26 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!

Extremely useful info specially the closing section :)
I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very lengthy time.

Thanks and best of luck.
Deanne
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:47 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a pleasant thought, paragraph is nice,
thats why i have read it entirely
http://exclusivebough91.exteen.com/20150621/hammer-toe-caused-by-plantar-fasciitis
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:44 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I wanted
to write a little comment to support you.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 12:10 ق.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips for rookie blog writers? I'd really appreciate it.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:41 ب.ظ
Howdy! This is my first visit to your blog! We
are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a pleasant thought,
paragraph is good, thats why i have read it entirely
یکتا
جمعه 10 آبان 1392 08:59 ب.ظ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشکرم جونم را نجات دادی..
نیوشا
یکشنبه 21 آبان 1391 04:59 ب.ظ
ممنون از این همه زحمتی که کشیدی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر