تبلیغات
دانستنی ها - ماموستا هژار
یکشنبه 8 اسفند 1389

ماموستا هژار

   نوشته شده توسط: Mahabad  Mokriyani    نوع مطلب :بیوگرافی ،

  شاعر و نویسنده و مترجم کرد 

زندگی نامه هه ژار   

نویسنده،محقق،مترجم وشاعر نامدار استاد عبدالرحمان شرفکندی مشهور به هه‌ژار به سال 1339ه.ق در شهر مهاباد دیده به جهان گشود.عبدالرحمن دو ساله بود که دامان محبت مادرش را از دست داد واز همان اوایل کودکی سختی وتلخی زندگی را تجربه‌کرد.زندگی نامه‌اش‌که‌کتابی چێشتی مجێور است به قلم خودش،که بسیار شیرین وعبرت انگیز ونکته آموز است.باشروع پنج سالگی نزد پدرش یادگیری الفبا وقرائت قرآن را آغاز کرد وسپس مدتی به مکتبخانه رفت واز آنجا رهسپار خانقاه شیخ برهان شدوپس از فرا گرفتن علوم مقدماتی به روستاهای اطراف عزیمت کرد و در کلاس درس چند تن از مدرسین علوم اسلامی‌آن زمان کسب علم نمود.ایشان زمانی که پا به سن گذاشت لذت دانستن را دریافته وعاشقانه به دنبال کسب علم بود.اما پدرش ناگهانی درگذشت وبار سنگین مسئولیت از خواهر وبرادران صغیرش را بر دوش او که هفده سال بیشتر نداشت نهاد.ایشان ناچار درس وتحصیل را رها کرد وبه کسب وکار روی آورد وبا تلاش بسیار توانست به این اوضاع  نامرتب سر وسامان بدهد.بعد از مدتی ازدواج کرد وبه قول خودش فرشته رحمت را به خانه برد که در سایه‌اش آرامش یافت ودر کنارش سختی وخستگی کار روزانه را از یاد برد اما پس از مدتی این تکیه‌گاه را نیز از دست داد.با همه مشکلات شهرنشینی به مهاباد نقل مکان کرد،چرا که برادران وقت مدرسه رفتنشان فرا رسیده بود،نیاز به امکانات بیشتر موجب شد که کسب وکارش را رونق بیشتری ببخشد.هنگام برداشت محصول از کشاورزان بوکان وروستا های اطراف گندم وتوتون می‌خرید وبه تبریز می‌برد ومی‌فروخت.همچنین گاو وگوسفند نیز معامله می‌کرد وبه کار هم می‌رسید.به این ترتیب وضع مالیش خوب شد،ودر شهر خانه‌ای‌خرید وبه سر و وضع بچه‌ها رسید وبار دیگر ازدواج کردواین بار هم زنی فداکار شریک زندگی‌اش شد.ناگفته نماند با همه گرفتاری‌ها علاقه شدید ماموستا هه‌ژار به زبان وادب کوردی به حدی بود که تا آن سالها بسیاری از دواوین شعرای کورد را خوانده بود وبیشتر آنها را حفظ داشت،به علاوه از همان سنین نوجوانی در خود توانایی واستعداد شعرسرودن را می‌دید.هه‌ژار جزءافرادی بود که در جمعیت تجدید حیات کوردستان عضو شد،وهمین موضوع باعث شد که به خود اجازه بدهد شعر را در بیان محرومیت مردم وبیداد شاهان وحاکمان بسراید،تخلص هه ژار  را هم برگزید وبا خود پیمان بست که هیچ گاه به خاطر مال ومقام دست به قلم نزندوجز در راه مبارزه باظلم وجهل سخن نگوید.وهمین سبب شد اشعار دل انگیزش ورد زبانها شود و مورد قبول خاص وعام قرار بگیردونخستین دیوان شعریش(ئاله کوک)چاپ ومنتشر گردید واز سوی قاضی محمد(پیشوا)لقب شاعر ملی به او داده شد.قاضی او را بسیار ارج می‌نهاد چیزی نگذشت که در شمار دوستان ونزدیکان وی در آمدودر صحنه‌های سیاسی آن زمان فعالانه حضورپیدا کرددر یکی از ماموریت هایش که از سوی قاضی محمد در سقز به سر می‌برد مشغول مذاکره با افسران پلیس بود ناگهان همه چیز عوض شد و او را بازداشت کردند،در زندان سرهنگ غفاری از او خواست اظهار پشیمانی‌کند وجان سالم به در ببرد او نپذیرفت واعلام کرد که آماده است تا در راه عقیده‌اش‌کشته شود.پس از دو سال زندان در سقز خواستند او را به مهاباد منتقل‌کنند که در فرصتی گریخت و پس از روزها پیاده روی دربرف وسرما از مرز عبور کرد ووارد خاک عراق شد،داستان زندگی هه‌ژار در عراق سراسر حکایت تحمل فقر ومحرومیت ودر عین حال آزادگی است،سالها با نام مستعار زیست وبرای گذراندن زندگی به انجام سخت ترین کارها 

پرداخت اما در این حال هم از مطالعه دست نکشید وهمواره بخشی از مختصر دستمزدش را به خرید کتاب اختصاص می‌داد.کار طاقت فرسا بیمارش کرد وچون بیماریش به درازا کشید وامیدی به زنده ماندنش نمانده بود، توسط جمعی از دوستانش به بیمارستانی در جبلی لبنان انتقال یافت.این بیمارستان کتابخانه بزرگی داشت که حاوی کتابهای ارزشمندی به زبان عربی بود.هه‌ژار دو سال وچند ماه را درآنجا به سر برد ودر این مدت بیشتر اوقاتش را به مطالعه گذرانیدومعلوماتش را درزمینه ادبیات زبان وتاریخ عرب تکمیل کرد.طوری که چون بهبود یافت وبه عراق برگشت به عضویت انجمن ملی آن کشور در آمد.در آن سالها نوری سعید نخست وزیر عراق بود وحکومت پلیسی وفشار سانسور بیداد می‌کرد،دیری نپایید که روحیه ظلم وستم‌ستیزی وقلم توانای هه‌ژار او را در شمار مخالفان حکومت قرار داد وچون به هیچ روی حاضر به همکاری با دستگاه نشد ناگزیر پیش از آنکه دستگیر شود همسرودو فرزندش را به یکی از دوستانش سپرد وخود مخفیانه به کوردستان سوریه گریخت.در آنجا یک سال بی خبر و دور از خانواده‌اش به سر برد وپس از این مدت موفق شد خانواده‌اش را نیز نزد خود بیاوردوبدین گونه بار دیگر ودر غربتی دیگر نزد هم جمع شدند.

پس از سه سال اقامت هه‌ژار در کوردستان سوریه یعنی در تابستان 1958میلادی عبدالکریم قاسم در کشور عراق کودتا کردوزمام امور را به دست گرفت.پس از چندی ملا مصطفی بارزانی از شووری به عراق بازگشت وبرابری حقوق کورد وعرب را در این کشور مطرح کرد،هه‌ژار بی درنگ به عراق بازگشت وبدو پیوست،ایشان از این تاریخ به مدت 17سال در کنار بارزانی بود واز نزدیکترین یاران ومشاوران او به حساب می‌آمد.هه‌ژار در این دوره به نوعی دیگر در فشار وسختی بود واز سوی‌کار بی‌امان ودشوار در تنگنایش می‌گذاشت،واز سوی دیگر خیانت‌ها وخودفروشی‌ها آزارش می‌داد،اما او به هر حال به آرمانش وفادار بود ودر خدمت به آن هرگز تعلل نورزید.زمان صلح وآتش بس به مدد اشعار ونوشته هایش راهنمای افکار عمومی بود وهنگامی که جنگ در می‌گرفت روزها تفنگ به دست وشبها قلم به کف با استبدادطلبان مبارزه می‌کرد.تا آنکه در سال 1975که نهضت کوردستان عراق شکست‌خورد وشمار فراوانی از کوردهای عراق ناگزیر به ایران پناهنده شدند.به اصرار بارزانی هه‌ژار نیز به ایران بازگشت وهم به شفاعت او ساواک پرونده سی‌ساله‌اش را نگشوداما اورا هم مانند دیگر پناهندگان در عظیمیه کرج سکنی دادند وبدین ترتیب برای چندمین بار واین بار در پیری زندگی خود را از صفر شروع کرد وبرای تامین معاش زندگی خود وفرزندانش به تکاپو افتاد.دانشگاه تهران ترجمه ی قانون(درزمینه طب)تالیف ابوعلی سینا رابه او پشنهاد کردند وقرار براین شد که درمقابل خدمتش دستمزد ناچیزی بگیرد.باترجمه ی اولین کتاب از این اثر در محافل علمی وادبی حضور پیدا کرد وبه عضویت فرهنگستان زبان وادب فارسی درآمد.با پیروزی انقلاب بهمن1357ه.ش مجال آن را یافت که در زمینه کار مورد علاقه اش یعنی تحقیق در مورد زبان وادب کوردی به فعالیت بپردازد وی در این سالها از جنبه های ادبی وفرهنگی بیشتر استفاده را از عمرعزیزش برد وبا تلاش سخت وخستگی‌ناپذیر بیشتر اوقاتش را به تالیف وتحقیق وترجمه گذراندودرسایه این رنج وتلاش آثار ارزشمند وکم نظیری را در زمینه ی علمی،ادبی،فرهنگی،به جای گذاشته که از آن جمله شرح دیوان اشعار شیخ احمد جزیری،ترجمه دوره کامل قانون ابن سینا،در هفت مجلد،گردآوری فرهنگ جامع لغات کوردی به کوردی وفارسی،ترجمه قرآن کریم و...را می‌توان نام برد.سرانجام پس از سالها تلاش‌وکوشش خستگی ناپذیر در عرصه فرهنگ وادب بشری در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال 1369ه.ش جان پاکش به وجود یار شتافت وبه رحمت ایزدی پیوست.جنازه استاد را به مهاباد منتقل کردند ودر حالی که شهر به ماتم نشسته بود جمعیتی انبوه از دور ونزدیک برای وداع با وی گرد آمده بودند با تجلیل بسیار تا گورستان مشایعت شد وآنجا اورا در حالی که سیل عظیم سوگوران بدرقه می‌کردند، درکنار ملا غفور1 به خاک سپردند....

منابع:

تاریخ مشاهیر کوردآیت الله مردخ کردستانی                                                                                                چێشتی مجێور- ماموستاهه‌ژار

1 -ملاغفور روحانی و شاعر نابینای کرد مهابادی می باشد

levitra 20 mg bayer prezzo
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:43 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of info!

levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil levitra 20mg buy generic levitra buy levitra generic buy levitra online buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg generic levitra levitra 10 mg prezzo
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 11:59 ب.ظ

Superb tips. Thanks!
cialis mit grapefruitsaft cialis generico en mexico generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg schweiz cialis dosage recommendations tadalafil generic cialis 20 mg best price cialis generika in deutschland kaufen cialis generico milano cialis canada
Cialis 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 10:14 ب.ظ

Whoa tons of good info.
precios cialis peru tesco price cialis cialis italia gratis cialis dosage amounts achat cialis en itali no prescription cialis cheap cialis name brand cheap female cialis no prescription tadalafilo cialis qualitat
buycialisonli.com
شنبه 7 مهر 1397 06:44 ب.ظ

You said it very well.!
trusted tabled cialis softabs cialis australia org precios de cialis generico cialis for sale cialis official site no prescription cialis cheap tadalafil tablets online cialis we like it cialis price trusted tabled cialis softabs
Cialis generic
جمعه 6 مهر 1397 06:23 ب.ظ

Thanks! A lot of info!

cialis australian price cialis cost usa cialis online cialis daily new zealand cialis price in bangalore wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis coupon printable recommended site cialis kanada dose size of cialis cialis official site
canadian pharmaceuticals online
شنبه 31 شهریور 1397 01:44 ب.ظ

Really a lot of fantastic advice.
discount canadian pharmacies canadian medications 247 top rated canadian pharmacies online north west pharmacy canada pharmacy canadian medications are canadian online pharmacies safe canadian pharcharmy online24 canadian pharmacy king canadian pharcharmy online
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:52 ب.ظ

With thanks! Numerous material!

cialis side effects dangers cialis efficacit click now cialis from canada cialis purchasing cost of cialis per pill cialis 5 mg buy cialis from canada cialis 30 day sample cialis 5mg billiger cialis ahumada
cialisvonline.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:33 ب.ظ

Kudos! Lots of write ups.

safe dosage for cialis canadian discount cialis brand cialis nl click here to buy cialis cialis bula discount cialis look here cialis cheap canada tadalafil 20 mg wow cialis 20 cialis para que sirve
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:21 ق.ظ

Cheers. Numerous content.

safe dosage for cialis cialis generique cialis dosage recommendations cialis herbs buy online cialis 5mg enter site very cheap cialis prices on cialis 10 mg price cialis per pill prix cialis once a da where do you buy cialis
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:36 ب.ظ

Many thanks. An abundance of write ups!

canada online pharmacies surrey canada pharmacies account pharmacy near me pharmacy canada 24 canadian medications 247 canadian prescriptions online serc 24 mg drugs for sale in mexico northwest pharmacies online best canadian pharmacies online canadian pharmacy
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:14 ق.ظ

Thanks a lot, Loads of advice.

where can i buy cheap viagra online buy viagra without prescription uk order viagra uk buy sildenafil viagra cheapest viagra online pharmacy where to buy generic viagra online rx online viagra buy viagra overnight delivery can you buy viagra at walmart where to buy viagra over the counter
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:39 ب.ظ

With thanks, I appreciate this.
generic cialis prezzo cialis a buon mercato order a sample of cialis buy name brand cialis on line cialis pills price each 5 mg cialis pharmacie en ligne ou trouver cialis sur le net cialis kaufen bankberweisung cialis pills boards no prescription cialis cheap
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:30 ق.ظ

Really a lot of great information!
warnings for cialis cialis taglich we like it safe cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis cost cialis lilly tadalafi canada discount drugs cialis usa cialis online cialis generisches kanada cialis daily
cialisonla.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:48 ب.ظ

You made your stand quite clearly.!
price cialis best cialis from canada cilas we like it safe cheap cialis purchasing cialis on the internet cialis online nederland cialis from canada cialis venta a domicilio cialis daily reviews buy cialis cheap 10 mg
JANAH Stone
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:50 ب.ظ
I loved aѕ much ɑs yoս wіll receive carried οut right
heгe. Tһe sketch iѕ tasteful, yоur authored
subject matter stylish. nonetһeless, you command ցet gⲟt an nervousness
᧐ver that you wіsh be delivering the foⅼlowing.

unwel unquestionably ⅽome fᥙrther fοrmerly again since exactly the
same nearly ᴠery oftenn іnside case yߋu shield this hike.
Lovell
یکشنبه 27 خرداد 1397 08:10 ب.ظ
Ηi, I tһink үour website miցht Ье hhaving browser compatibility
issues. Ԝhen I look at your blog site іn Opera, it ⅼooks fіne bսt when opening in Internet Explorer, іt has ѕome overlapping.
Ι jjust wanted to give уoᥙ a quick heads ᥙp! Othеr thdn thɑt, awesome blog!
Pail
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:52 ق.ظ
Y᧐u actually make it seem so easy with your presentation but I
find thiss matter to bbe actuaⅼly somеthіng that I
believe І ᴡould nevеr understand. Ӏt seems too complicated аnd extremely ⅼarge foг me.
I am taking a l᧐ok forward tⲟ your subsequent ρut up, I'll attempt to ցet the hang of it!
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:30 ق.ظ

Whoa lots of great facts!
cialis 10mg prix pharmaci cialis qualitat cialis free trial cialis official site cuanto cuesta cialis yaho cialis rezeptfrei tarif cialis france cialis 5 mg funziona rezeptfrei cialis apotheke acheter cialis meilleur pri
Eyelashes
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 11:30 ق.ظ
I don't know whether it's just mme or if everybody else encountering issues with your site.

It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone elsde please
provide feedbsck and let me know iff this is
happening tto them as well? Thhis could be a problem with my wweb browser because
I've had this happen previously. Kudos
Cassie
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:30 ق.ظ
Hello friends, how is the whole thing, and what you wish for to
say concerning this post, in my view its really remarkable for me.
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:12 ق.ظ

Kudos! I value this!
generic sildenafil uk viagra cheap buy where can i order viagra online pharmacy levitra purchase of viagra canadian pharmacy viagra buy viagra without consultation uk how to get viagra free buy viagra without were to buy viagra
Forhims
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 02:11 ب.ظ
Informatikve article, totally hat I was looking for.
depforce review
جمعه 31 فروردین 1397 09:14 ب.ظ
I alll tthe time usedd to study pparagraph inn
news papers bbut noow aas I aam a user of net thuys froim
now I amm usinbg net for articles, thbanks too web.
what is viagra super active plus
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
I enjoy reading tһrough ɑ post tһɑt cаn mаke
people thіnk. Aⅼso, thanks for allowing mе to сomment!
viagra super active france
پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:42 ق.ظ
Hі ᴡould you mind stating which blog platform үou'rе using?

I'm going to start my օwn blog sօon ƅut I'm һaving а
tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution аnd Drupal.
The reason I ask is ƅecause yoսr design ɑnd style seems diffеrent then most blogs and
I'm lookіng for somеthing comрletely unique.
Р.S My apologies for being off-topic bᥙt I hɑԁ to ɑsk!
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 05:26 ب.ظ

You actually said this very well!
cialis coupon cialis herbs cialis kamagra levitra cialis great britain enter site very cheap cialis cialis dosage recommendations cialis dosage amounts cialis canada on line order a sample of cialis cialis generic tadalafil buy
Tadalafil discount coupon
جمعه 10 فروردین 1397 11:49 ق.ظ
Yoᥙ reaⅼly make іt seem sⲟ easy witһ yoսr presentation Ƅut I fіnd
thiѕ topic tο be realⅼy something whiсh I thіnk I ѡould never understand.
Ιt seеms too complicated and verу broad fօr me. I'm loߋking forward
foг your next post, I will try to get the hang
of іt!
Buy cheap Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 09:29 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 01:06 ب.ظ
Spot onn wіth this wrіte-uⲣ, I absolutely belіeve thаt tһis web
site neеds fаr mоre attention. Ι'll prοbably be Ƅack again to sеe
more, thanks fߋr the informɑtion!
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:47 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of forum posts.

cialis sans ordonnance cialis soft tabs for sale cheap cialis deutschland cialis online cialis for bph cialis 20 mg cut in half prix de cialis cialis generic availability cialis 5mg prix cialis 5mg prix
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30