تبلیغات
دانستنی ها - ماموستا هژار
یکشنبه 8 اسفند 1389

ماموستا هژار

   نوشته شده توسط: Mahabad  Mokriyani    نوع مطلب :بیوگرافی ،

  شاعر و نویسنده و مترجم کرد 

زندگی نامه هه ژار   

نویسنده،محقق،مترجم وشاعر نامدار استاد عبدالرحمان شرفکندی مشهور به هه‌ژار به سال 1339ه.ق در شهر مهاباد دیده به جهان گشود.عبدالرحمن دو ساله بود که دامان محبت مادرش را از دست داد واز همان اوایل کودکی سختی وتلخی زندگی را تجربه‌کرد.زندگی نامه‌اش‌که‌کتابی چێشتی مجێور است به قلم خودش،که بسیار شیرین وعبرت انگیز ونکته آموز است.باشروع پنج سالگی نزد پدرش یادگیری الفبا وقرائت قرآن را آغاز کرد وسپس مدتی به مکتبخانه رفت واز آنجا رهسپار خانقاه شیخ برهان شدوپس از فرا گرفتن علوم مقدماتی به روستاهای اطراف عزیمت کرد و در کلاس درس چند تن از مدرسین علوم اسلامی‌آن زمان کسب علم نمود.ایشان زمانی که پا به سن گذاشت لذت دانستن را دریافته وعاشقانه به دنبال کسب علم بود.اما پدرش ناگهانی درگذشت وبار سنگین مسئولیت از خواهر وبرادران صغیرش را بر دوش او که هفده سال بیشتر نداشت نهاد.ایشان ناچار درس وتحصیل را رها کرد وبه کسب وکار روی آورد وبا تلاش بسیار توانست به این اوضاع  نامرتب سر وسامان بدهد.بعد از مدتی ازدواج کرد وبه قول خودش فرشته رحمت را به خانه برد که در سایه‌اش آرامش یافت ودر کنارش سختی وخستگی کار روزانه را از یاد برد اما پس از مدتی این تکیه‌گاه را نیز از دست داد.با همه مشکلات شهرنشینی به مهاباد نقل مکان کرد،چرا که برادران وقت مدرسه رفتنشان فرا رسیده بود،نیاز به امکانات بیشتر موجب شد که کسب وکارش را رونق بیشتری ببخشد.هنگام برداشت محصول از کشاورزان بوکان وروستا های اطراف گندم وتوتون می‌خرید وبه تبریز می‌برد ومی‌فروخت.همچنین گاو وگوسفند نیز معامله می‌کرد وبه کار هم می‌رسید.به این ترتیب وضع مالیش خوب شد،ودر شهر خانه‌ای‌خرید وبه سر و وضع بچه‌ها رسید وبار دیگر ازدواج کردواین بار هم زنی فداکار شریک زندگی‌اش شد.ناگفته نماند با همه گرفتاری‌ها علاقه شدید ماموستا هه‌ژار به زبان وادب کوردی به حدی بود که تا آن سالها بسیاری از دواوین شعرای کورد را خوانده بود وبیشتر آنها را حفظ داشت،به علاوه از همان سنین نوجوانی در خود توانایی واستعداد شعرسرودن را می‌دید.هه‌ژار جزءافرادی بود که در جمعیت تجدید حیات کوردستان عضو شد،وهمین موضوع باعث شد که به خود اجازه بدهد شعر را در بیان محرومیت مردم وبیداد شاهان وحاکمان بسراید،تخلص هه ژار  را هم برگزید وبا خود پیمان بست که هیچ گاه به خاطر مال ومقام دست به قلم نزندوجز در راه مبارزه باظلم وجهل سخن نگوید.وهمین سبب شد اشعار دل انگیزش ورد زبانها شود و مورد قبول خاص وعام قرار بگیردونخستین دیوان شعریش(ئاله کوک)چاپ ومنتشر گردید واز سوی قاضی محمد(پیشوا)لقب شاعر ملی به او داده شد.قاضی او را بسیار ارج می‌نهاد چیزی نگذشت که در شمار دوستان ونزدیکان وی در آمدودر صحنه‌های سیاسی آن زمان فعالانه حضورپیدا کرددر یکی از ماموریت هایش که از سوی قاضی محمد در سقز به سر می‌برد مشغول مذاکره با افسران پلیس بود ناگهان همه چیز عوض شد و او را بازداشت کردند،در زندان سرهنگ غفاری از او خواست اظهار پشیمانی‌کند وجان سالم به در ببرد او نپذیرفت واعلام کرد که آماده است تا در راه عقیده‌اش‌کشته شود.پس از دو سال زندان در سقز خواستند او را به مهاباد منتقل‌کنند که در فرصتی گریخت و پس از روزها پیاده روی دربرف وسرما از مرز عبور کرد ووارد خاک عراق شد،داستان زندگی هه‌ژار در عراق سراسر حکایت تحمل فقر ومحرومیت ودر عین حال آزادگی است،سالها با نام مستعار زیست وبرای گذراندن زندگی به انجام سخت ترین کارها 

پرداخت اما در این حال هم از مطالعه دست نکشید وهمواره بخشی از مختصر دستمزدش را به خرید کتاب اختصاص می‌داد.کار طاقت فرسا بیمارش کرد وچون بیماریش به درازا کشید وامیدی به زنده ماندنش نمانده بود، توسط جمعی از دوستانش به بیمارستانی در جبلی لبنان انتقال یافت.این بیمارستان کتابخانه بزرگی داشت که حاوی کتابهای ارزشمندی به زبان عربی بود.هه‌ژار دو سال وچند ماه را درآنجا به سر برد ودر این مدت بیشتر اوقاتش را به مطالعه گذرانیدومعلوماتش را درزمینه ادبیات زبان وتاریخ عرب تکمیل کرد.طوری که چون بهبود یافت وبه عراق برگشت به عضویت انجمن ملی آن کشور در آمد.در آن سالها نوری سعید نخست وزیر عراق بود وحکومت پلیسی وفشار سانسور بیداد می‌کرد،دیری نپایید که روحیه ظلم وستم‌ستیزی وقلم توانای هه‌ژار او را در شمار مخالفان حکومت قرار داد وچون به هیچ روی حاضر به همکاری با دستگاه نشد ناگزیر پیش از آنکه دستگیر شود همسرودو فرزندش را به یکی از دوستانش سپرد وخود مخفیانه به کوردستان سوریه گریخت.در آنجا یک سال بی خبر و دور از خانواده‌اش به سر برد وپس از این مدت موفق شد خانواده‌اش را نیز نزد خود بیاوردوبدین گونه بار دیگر ودر غربتی دیگر نزد هم جمع شدند.

پس از سه سال اقامت هه‌ژار در کوردستان سوریه یعنی در تابستان 1958میلادی عبدالکریم قاسم در کشور عراق کودتا کردوزمام امور را به دست گرفت.پس از چندی ملا مصطفی بارزانی از شووری به عراق بازگشت وبرابری حقوق کورد وعرب را در این کشور مطرح کرد،هه‌ژار بی درنگ به عراق بازگشت وبدو پیوست،ایشان از این تاریخ به مدت 17سال در کنار بارزانی بود واز نزدیکترین یاران ومشاوران او به حساب می‌آمد.هه‌ژار در این دوره به نوعی دیگر در فشار وسختی بود واز سوی‌کار بی‌امان ودشوار در تنگنایش می‌گذاشت،واز سوی دیگر خیانت‌ها وخودفروشی‌ها آزارش می‌داد،اما او به هر حال به آرمانش وفادار بود ودر خدمت به آن هرگز تعلل نورزید.زمان صلح وآتش بس به مدد اشعار ونوشته هایش راهنمای افکار عمومی بود وهنگامی که جنگ در می‌گرفت روزها تفنگ به دست وشبها قلم به کف با استبدادطلبان مبارزه می‌کرد.تا آنکه در سال 1975که نهضت کوردستان عراق شکست‌خورد وشمار فراوانی از کوردهای عراق ناگزیر به ایران پناهنده شدند.به اصرار بارزانی هه‌ژار نیز به ایران بازگشت وهم به شفاعت او ساواک پرونده سی‌ساله‌اش را نگشوداما اورا هم مانند دیگر پناهندگان در عظیمیه کرج سکنی دادند وبدین ترتیب برای چندمین بار واین بار در پیری زندگی خود را از صفر شروع کرد وبرای تامین معاش زندگی خود وفرزندانش به تکاپو افتاد.دانشگاه تهران ترجمه ی قانون(درزمینه طب)تالیف ابوعلی سینا رابه او پشنهاد کردند وقرار براین شد که درمقابل خدمتش دستمزد ناچیزی بگیرد.باترجمه ی اولین کتاب از این اثر در محافل علمی وادبی حضور پیدا کرد وبه عضویت فرهنگستان زبان وادب فارسی درآمد.با پیروزی انقلاب بهمن1357ه.ش مجال آن را یافت که در زمینه کار مورد علاقه اش یعنی تحقیق در مورد زبان وادب کوردی به فعالیت بپردازد وی در این سالها از جنبه های ادبی وفرهنگی بیشتر استفاده را از عمرعزیزش برد وبا تلاش سخت وخستگی‌ناپذیر بیشتر اوقاتش را به تالیف وتحقیق وترجمه گذراندودرسایه این رنج وتلاش آثار ارزشمند وکم نظیری را در زمینه ی علمی،ادبی،فرهنگی،به جای گذاشته که از آن جمله شرح دیوان اشعار شیخ احمد جزیری،ترجمه دوره کامل قانون ابن سینا،در هفت مجلد،گردآوری فرهنگ جامع لغات کوردی به کوردی وفارسی،ترجمه قرآن کریم و...را می‌توان نام برد.سرانجام پس از سالها تلاش‌وکوشش خستگی ناپذیر در عرصه فرهنگ وادب بشری در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال 1369ه.ش جان پاکش به وجود یار شتافت وبه رحمت ایزدی پیوست.جنازه استاد را به مهاباد منتقل کردند ودر حالی که شهر به ماتم نشسته بود جمعیتی انبوه از دور ونزدیک برای وداع با وی گرد آمده بودند با تجلیل بسیار تا گورستان مشایعت شد وآنجا اورا در حالی که سیل عظیم سوگوران بدرقه می‌کردند، درکنار ملا غفور1 به خاک سپردند....

منابع:

تاریخ مشاهیر کوردآیت الله مردخ کردستانی                                                                                                چێشتی مجێور- ماموستاهه‌ژار

1 -ملاغفور روحانی و شاعر نابینای کرد مهابادی می باشد

http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:07 ق.ظ

Kudos, Fantastic stuff.
canadian online pharmacies reviews most reliable canadian online pharmacies northwest pharmacies most reliable canadian pharmacies pharmacy times aarp recommended canadian pharmacies canada pharmacies canadian drugstore trust pharmacy canada rx from canada
zdanielykceyb
پنجشنبه 13 تیر 1398 11:44 ق.ظ
oqwpdphqzukp free viagra sample <a href=http://northwestpharmacyph.com/>natural alternative viagra</a> viagra sale online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis online pharmacy</a>
what is the price of cialis in canada
Buy cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 05:26 ق.ظ

Kudos. Valuable stuff!
walgreens price for cialis cialis for daily use fast cialis online can i take cialis and ecstasy comprar cialis navarr cialis tadalafil how to purchase cialis on line cialis patentablauf in deutschland dosagem ideal cialis compare prices cialis uk
http://ranvolow.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:24 ب.ظ

You actually explained this terrifically!
cialis price in bangalore dose size of cialis try it no rx cialis we choice cialis uk acheter du cialis a geneve buy online cialis 5mg wow look it cialis mexico cialis italia gratis generic cialis review uk enter site 20 mg cialis cost
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 10:49 ب.ظ

Really plenty of awesome tips.
cialis para que sirve cialis para que sirve cialis 5 mg effetti collateral only best offers 100mg cialis cialis generika cialis pills boards cialis purchasing buy online cialis 5mg cialis side effects dangers cialis sans ordonnance
http://cecoglack.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:02 ق.ظ

You have made your position extremely well..
wow look it cialis mexico generic cialis levitra purchase once a day cialis buy cialis online nz cialis for sale south africa cialis pas cher paris cialis 5 mg buy cialis tablets for sale we like it cialis soft gel il cialis quanto costa
cheapest place to buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:11 ب.ظ

Thank you. I appreciate it.
cialis generique canada discount drugs cialis viagra vs cialis cialis side effects dangers cialis kaufen bankberweisung cialis for sale in europa generic cialis at the pharmacy the best choice cialis woman dosagem ideal cialis calis
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:24 ب.ظ

Nicely voiced truly! !
cost of cialis cvs cialis australia org cialis alternative dose size of cialis price cialis per pill we use it cialis online store tesco price cialis cialis australian price precios cialis peru cialis prezzo al pubblico
http://tipipog.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:42 ق.ظ

Kudos, Plenty of data.

cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve cialis bula cialis usa cost what is cialis when can i take another cialis cialis professional yohimbe cialis sans ordonnance best generic drugs cialis
http://dandstickar.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:27 ق.ظ

Thank you. Valuable stuff!
prix cialis once a da brand cialis nl compare prices cialis uk cialis price in bangalore american pharmacy cialis generic cialis 20mg uk cialis en 24 hora buy brand cialis cheap buy online cialis 5mg trusted tabled cialis softabs
http://liaderptran.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:05 ب.ظ

You have made your position extremely clearly!.
5 mg cialis coupon printable cialis online holland we recommend cialis best buy cialis without a doctor's prescription cialis online deutschland click here to buy cialis generico cialis mexico achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici buy cialis
http://backtechvi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:32 ب.ظ

Very good posts, Thanks.
warnings for cialis venta de cialis canada side effects for cialis generic cialis tadalafil achat cialis en suisse miglior cialis generico cialis italia gratis cialis y deporte opinioni cialis generico cialis professional from usa
cialis daily use without prescription
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

You've made your point.
cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo di mercato wow cialis tadalafil 100mg cialis professional yohimbe estudios de cialis genricos we like it cialis price cialis online nederland cialis pills in singapore ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:15 ب.ظ

Thank you, A good amount of material.

wow cialis 20 generic cialis pill online generic cialis review uk cialis lowest price cialis uk buy cialis online buy cheap cialis in uk cialis generique cialis pills il cialis quanto costa
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:43 ق.ظ

Very good postings. Kudos!
buy generic cialis cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis tadalafil tablets precios cialis peru i recommend cialis generico chinese cialis 50 mg cialis y deporte cialis for sale generic cialis pro
acheter du cialis a geneve
شنبه 25 خرداد 1398 11:42 ق.ظ

Kudos, I appreciate this.
cialis generico online cialis 5 mg schweiz click now buy cialis brand cialis kaufen bankberweisung cialis generique 5 mg click here to buy cialis generic for cialis cialis prices in england cialis italia gratis price cialis wal mart pharmacy
http://kennmate.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:27 ب.ظ

Thanks, Ample content!

cialis generico online cialis without a doctor's prescription achat cialis en itali cialis australian price cialis cuantos mg hay cialis en mexico precio buy brand cialis cheap are there generic cialis cialis kaufen wo cialis generisches kanada
http://stilbortho.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:21 ق.ظ

Beneficial info. Kudos!
cialis generisches kanada how to purchase cialis on line cialis pas cher paris cialis super acti cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis tesco price cialis cialis arginine interactio generic cialis 20mg tablets cialis prezzo di mercato
cialis coupon free trial
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:03 ب.ظ

Thank you. Wonderful information.
we use it cialis online store cialis uk cialis coupons printable cialis billig cialis price in bangalore cialis prezzo di mercato cialis canada the best site cialis tablets link for you cialis price enter site 20 mg cialis cost
generic drug for cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:28 ق.ظ

Wow plenty of helpful knowledge.
buy cheap cialis in uk cialis herbs tarif cialis france price cialis best generic cialis pill online cialis 5 mg effetti collateral cialis generique we recommend cialis best buy cialis en mexico precio ou trouver cialis sur le net
viagra effects on young adults
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:40 ب.ظ

Highly descriptive post, I loved that a lot. Will there be a part 2?
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:46 ق.ظ

You actually mentioned it adequately.
try it no rx cialis cialis e hiv cipla cialis online cialis 5mg cialis professional from usa cialis australia org buying cialis in colombia cost of cialis cvs cialis daily reviews weblink price cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:50 ق.ظ

You actually stated it terrifically!
ou acheter du cialis pas cher we recommend cialis best buy cialis generico lilly does cialis cause gout cialis reviews cialis pills price each achat cialis en europe prix de cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis arginine interactio
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 10:45 ب.ظ

Very good forum posts. Thank you!
cialis patent expiration preis cialis 20mg schweiz buying cialis on internet cialis professional yohimbe we like it cialis soft gel cialis australia org where to buy cialis in ontario cialis pas cher paris cialis for bph non 5 mg cialis generici
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Great postings. Kudos.
cialis rezeptfrei sterreich we choice cialis uk cialis 20 mg cialis arginine interactio click here cialis daily uk cialis 5 mg low dose cialis blood pressure discount cialis cialis 5 mg funziona cialis 5 effetti collaterali
erectile disorder dsm 5 criteria
پنجشنبه 2 خرداد 1398 03:28 ق.ظ
erectile pills from canada http://viagralim.us erectile pills from canada !
Hello my family member! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all vital infos. I would like to see extra posts like this .
http://opticaporlacara.com/?p=25
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 10:45 ق.ظ
スーパーコピー界に一流のブランドコピー、コピーブランド、ブランド激安商品が品数多く取り扱っています!
http://www.datamars.com.ar/quienes-somos/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 10:45 ق.ظ
超人気ブランドコピー 代引き,スーパーコピーブランド 代引き
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:31 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
canadian pharcharmy online24 canadian prescription drugstore canada online pharmacies medication canadian prescriptions online serc 24 mg pharmacy times the best canadian online pharmacies canada drug drugstore online india drugstore online reviews drugs for sale
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Superb write ups. Thanks a lot!
prix de cialis cialis without a doctor's prescription where do you buy cialis cialis pills in singapore cialis alternative effetti del cialis i recommend cialis generico purchasing cialis on the internet cialis taglich cialis 05
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30